Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

ZAHTJEV ZA DOZVOLU GRADNJE IZLOŽBENOG PROSTORAZADNJI ROK PREDAJE – 11. 9. 2021.

Molimo da se kod postavljanja štandova pridržavate projektne dokumentacije koja mora odgovarati: Pravilniku o uređenju izložbenog prostora na ZV-u, Općim uvjetima izlaganja (Obrazac B1/H) i Tehničkim i ostalim Uputama za izlagače, izvođače radova i ostale sudionike na sajmu.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija sastoji se od:

  1. tehničkog opisa s opisom materijala ili konstrukcije koja će se koristiti u izvedbi
  2. položajnog nacrta (situacije) u paviljonu
  3. arhitektonskog projekta – potrebnih tlocrta, pogleda, aksonometrije ili perspektive
  4. dokaza o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti
  5. tehničkih uputa za demontažu štanda na siguran način radi zaštite radnika i drugih osoba u paviljonu za vrijeme demontaže izložbenog prostora (za katni štand potreban je projekt demontaže štanda)
  6. elektroinstalacijskog projekta – čini ga tlocrt štanda s označenim položajem trošila (kružićem, kvadratićem ili drugom oznakom) i pojedinačno navedenoj snazi trošila
  7. izvadak iz Registra Trgovačkog suda ovlaštene za izvođenje opisanih radova i odgovornoj osobi za izvedbu radova

PRILOG UZ ZAHTJEV ZA SUGLASNOST ZA POSTAVLJANJE IZLOŽBENOG PROSTORA

Organizator ovjerava projektnu dokumentacija za postavljanje izložbenog prostora (tri primjerka) – jedan primjerak ostaje organizatoru, a dva primjerka šaljemo izlagaču na e-mail.