Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA JADRANSKO – JONSKE REGIJE 2021.

Budućnost plinovitih gorivaVAŽNE OBAVIJESTI

ROK ZA REZERVACIJU MJESTA NA KONFERENCIJI: 11. 12. 2021.


Rezervacije pristigle poslije 11. 12. 2021. Organizator nije u mogućnosti potvrditi i s njima će se postupati samo u skladu s dostupnošću preostalog broja slobodnih mjesta zbog epidemioloških uvjeta.
Sve se cijene odnose na avansno plaćanje. Soba/dvorana za sastanke bit će rezervirana nakon primanja prijave i primljene potvrde o uplati, a rezervacija će se potvrđivati prema redoslijedu, odnosno po principu prvenstva na osnovi primljenih uplata.

* Politika otkazivanja:

Otkazivanje rezervacije mora se izvršiti u pisanom obliku i to e-mailom te mora biti potvrđeno sa strane organizatora.

Osim u slučaju više sile***, prilikom eventualnog otkazivanja sudjelovanja, organizator u ime administrativnih i tehničkih troškova ima pravo zadržati određeni iznos uplaćene kotizacije, kao i smještaja ukoliko je bilo i plaćanje istog obavljeno na ime organizatora..

            3 dana prije događaja, organizator zadržava 100 % iznosa uplaćene kotizacije i

            4 – 10 dana prije događaja, organizator zadržava 70% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja

            11 – 20 dana prije događaja, organizator zadržava 50% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja

            21 – 30 dana prije događaja, organizator zadržava 30% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja

            više od 30 dana …. organizator vraća 100 % iznos uplaćenih kotizacija, umanjen za iznos nastalih administrativnih troškova..

*** Viša sila, događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Viša sila u građanskom pravu sastoji se u tome što njezino postojanje u pravilu isključuje odgovornost za štetu.