Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma


KONFERENCIJA – SIGURNOST HRANE ZA POTROŠAČE

PRIJAVA PREZENTACIJEVAŽNE OBAVIJESTI

ROK ZA PREDAJU PREZENTACIJA: 11. 9. 2021.