Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma


IZLOŽBA / SAJAM

SIGURNOST HRANE ZA POTROŠAČEVAŽNE OBAVIJESTI

ROK ZA REZERVACIJU MJESTA NA IZLOŽBI: 11. 9. 2021.