Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

PAMETAN KUPAC je Facebook stranica koju je pokrenuo Europski centar izvrsnosti potrošača – ECIP.

Hvala vam ako nam se pridružite sa svojim aktivnim praćenjem, a naši ciljevi su:

  • ocjenjivati proizvode i usluge
  • analizirati kvalitetu proizvoda i usluga
  • raditi na partnerskom odnosu trgovaca i davatelja usluga s potrošačima
  • poticati i promovirati visokokvalitetne domaće proizvode i usluge
  • informirati i educirati potrošače o kvalitetnim proizvodima, uslugama i mjestima za obavljanje kupovine ili korištenje usluga
  • promovirati EU kvalitetu proizvoda i usluga
  • surađivati sa znanstveno-istraživačkim ustanovama i akademskom zajednicom na projektima zaštite potrošača