Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

Halo, inspektore je naša Facebook stranica, najsnažniji komunikacijski dnevni kanal, platforma na kojoj potrošači mogu komunicirati svoj problem ili tekstualno, odnosno slikovno objaviti svoja zapažanja na tržištu. 

Pojedine objave (postovi) često dosežu i preko 200.000 pregleda na Facebooku! 

I, uz posredstvo ECIP-a, ukoliko je postojala opravdana sumnja u prekršaj kakvog prepoznaje Zakon o zaštiti potrošača ili neki drugi propis, čitatelji stranice Halo, inspektore mogli su (za)tražiti odgovarajuća postupanja nadležnih tijela javne vlasti. 

S nekoliko tisuća objava, s više od 1.100 savjeta i pomoći u rješavanju problema potrošača snažan je to medij u interesu potrošača, ali i tijela javne vlasti te trgovaca, proizvođača, davatelja usluga i drugih na tržištu – kao partnera u sustavu zaštite prava potrošača.

Pojedine objave (postovi) vidjelo je i preko 200.000 pratitelja Fb-a, a na dnevnoj bazi to je prosječno 11.920 pregleda. 

Pokrenuli smo niz akcija, a možemo se pohvaliti da smo tijekom pandemije bili jedini specijalizirani komunikacijski kanal za potrošače u ovom dijelu Europe koji je na dnevnoj bazi pisao objave, bio i ostao na usluzi potrošačima.

A to činimo i dalje, unatoč epidemiološkim izazovnim vremenima i potresima koji nas pogadjaju svako malo. Život i potrošnja idu dalje. S više ili manje promjena na tržištu. 

Mnoge su nam se navike ili obveze promijenile, poslovi koji su do jučer bili profitabilni i vrlo traženi sada su gotovo zamrli ili ih nema, a neki (stari) uslužni obrti i neke nove, prije svega digitalne, usluge su se više nego dobro uklopile u novu situaciju.

U kojoj trgovci najviše profitiraju. Ali i stvaraju probleme. Koje nam smetaju u životu i radu.

Jer, svi smo mi – potrošači !

Ljudi zbog kojeg postoji i ekonomija kao znanost.  Pratite nas i surađujmo na  @haloinspektore odnosno na ovoj web stranici.