Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

konferencije

Konferencija – Budućnost plinovitih goriva

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA JADRANSKO – JONSKE REGIJE 2021. BUDUĆNOST PLINOVITIH GORIVA Pozivamo Vas na Međunarodnu konferenciju o budućnosti LPG, CNG, LNG i H2 2031. godine u hotelu Malin, u Malinskoj na Krku od 15. – 16. 12. 2021. Zbog epidemioloških mjera…
Read more