Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

Author Archive: admin

Anketa – ŠTO JE ZA VAS NAJVAŽNIJE?

ANKETA ZA POTROŠAČE: ŠTO JE ZA VAS NAJVAŽNIJE? Kako bismo mogli planirati još bolju komunikaciju s potrošačima i trgovcima, odnosno davateljima usluga te državnim tijelima, pomoći u rješavaju i savjetovanju te informiranju potrošača pripremili smo ovu malu anketu. Anketiranje je…
Read more

Anketa – POTROŠAČI BIRAJU AMBASADORE HRVATSKE HRANE I POLJOPRIVREDE

POTROŠAČI BIRAJU AMBASADORE HRVATSKE HRANE I POLJOPRIVREDE Tko, po Vašem mišljenju, zaslužuje naziv „Ambasador hrvatske hrane i poljoprivrede“? Tko su Vaši favoriti iz poljoprivredno-prehrambenog sektora Hrvatske? Od onih najvećih do onih najmanjih poput OPG-a? Prošle 2020. anketirali smo 1506 potrošača….
Read more

Halo, inspektore…!

HALO, INSPEKTORE! Halo, inspektore je naša Facebook stranica, najsnažniji komunikacijski dnevni kanal, platforma na kojoj potrošači mogu komunicirati svoj problem ili tekstualno, odnosno slikovno objaviti svoja zapažanja na tržištu.  Pojedine objave (postovi) često dosežu i preko 200.000 pregleda na Facebooku! …
Read more