Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

VI BIRATE!

Trgovački brand, slogan ili promotivna kampanja?


Vi birate vama najpoznatiji, najprihvatljiviji ili najsimpatičniji trgovački brend, slogan ili promotivnu kampanju koja se odnosi na hrvatske proizvode ili poslovanje u Hrvatskoj. A dotiču se nas, potrošača.*

Možete glasati za najviše pet (5) ponudjenih odgovora. U slučaju da označite u jednom glasanju više od pet, sustav će kod glasovanja prihvatiti samo prvih pet označenih, odnosno izabranih odgovora.

Krajnji rok za glasanje: 7. 10. 2021.Izbor je napravljen na temelju provedene ankete među potrošačima na 506 uzoraka diljem Hrvatske i preliminarno je rangiran/postavljen na osnovu broja glasova.


*ova anketa nije u službi niti jednog trgovca, nije dogovorena niti s bilo kojom marketinškom agencijom. Rezultati ankete isključivo su posljedica glasovanja potrošača i iskazivat će stav potrošača. Za provođenje ove ankete ECIP nije primio niti će primiti bilo kakvu novčanu naknadu od strane bilo kojeg trgovačkog društva.