Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

SIGURNOST HRANE ZA POTROŠAČE

29. rujna 2021. / Hala 8 / Zagrebački velesajam


Povodom kampanje Europske agencije za sigurnost hrane  (EFSA) u Kongresnom centru  Zagrebačkog velesajma Europski centar izvrsnosti potrošača organizira Međunarodnu izložbu / sajam o sigurnosti hrane za potrošače.

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je da postojeći opskrbni lanci nisu otporni na velike, globalne šokove, što je europsko, pa tako i naše nacionalno gospodarstvo, uključujući i poljoprivredno-prehrambeni sektor, stavilo pred velike izazove.

Odgovarajući na nove okolnosti, EU zajedničkom politikom želi približiti lance opskrbe, smanjiti kupovinu izvan jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU-a i približiti proizvodne kapacitete. Prioritet postaju zemljopisna blizina i kvaliteta te neka nova partnerstva i ekosustavi. Taj prioritet može biti presudan za novo pozicioniranje naših proizvođača hrane, hrvatska obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva, mikro, mala, srednja i srednje velika poduzeća te stvara nove poslovne mogućnosti.

Istovremeno, značajno rastu i zahtjevi potrošača u pogledu pitanja sigurnosti hrane i informiranosti, što pred proizvođače, distributere, trgovce i regulatore stavlja nove izazove.

Sudionici

Konferencija će okupiti predstavnike javnih politika, prehrambene industrije, proizvođačkih i strukovnih udruga, akademske zajednice i potrošačkih organizacija te nastojati prezentirati interese regulatornog, industrijskog, poljoprivrednog i prehrambenog  sektora te potrošača, istovremeno pružajući otvoreni prostor za razmatranje stavova svih strana u pitanjima sigurnosti hrane za potrošače.

Ciljevi

 • Konferencija o sigurnosti hrane za potrošače će biti mjesto promicanja i poticanja uzajamnog razumijevanja i povjerenja između potrošača i svih sudionika duž cjelokupnog lanca prehrane.
 • Konferencija o sigurnosti hrane za potrošače želi promicati sigurnost hrane i zaštitu potrošača kroz zalaganje za jačanje reputacije domaćih proizvoda i malih proizvođača te snažnije uključivanje potrošačkih organizacija u javni prostor.
 • Konferencija o sigurnosti hrane za potrošače želi istaknuti proizvođače hrane, posebice mlade, inovativne i obrazovane poduzetnike te predstavnike prehrambene industrije i trgovine koji grade, potiču i promoviraju hrvatsku proizvodnju hrane i sigurnost potrošača kroz priznanje pod nazivom „Ambasadori hrvatske poljoprivrede i hrane“*

Tematske cjeline

Sigurnost hrane i potrošači

 • Sigurnost hrane kao zdravstveno pitanje
 • Upravljanje sigurnošću hranom u vrijeme pandemije
 • Kako „novo normalno“ mijenja uvjete pod kojima se hrana proizvodi, prerađuje, prodaje, distribuira i konzumira (spajanja i preuzimanja u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, budućnost OPG-a, prehrambene navike, vrijednosti brenda i reputacije proizvođača)
 • Sigurnost hrane i sigurno okruženje za hranu u maloprodajnim trgovinama i na tržnicama (zahtjevi za sigurnošću su na sve tri strane: proizvođač – trgovac – potrošač)
 • Prijevare s hranom – od patvorina do upitnog ekološkog i domaćeg proizvoda

Zahtjevi potrošača (ne)utječu na zakonodavne promjene

 • Razina EU, Hrvatska (pitanja sigurnosti, sljedivosti proizvoda, povlačenje proizvoda, označavanja, porijekla i sl.)
 • Što ili tko hrvatskom potrošaču jamči da kupuje sigurnu hranu proizvedenu u Hrvatskoj ili izvan nje?
 • Nacionalni i europski standardi za certificiranje kvalitete proizvoda, oznake izvornosti i porijekla, za certificiranje proizvodnih sustava i procesa …

Hrana digitalno i virtualno

 • Društvene mreže – mijenjaju li način na koji potrošači dobivaju informacije o hrani i dijele svoje stavove o sigurnosti i kvaliteti hrane?
 • Platforme za prodaju hrane – olakšavaju dostupnost hrane u uvjetima samoizolacije, plasman OPG-ovima, ali otvaraju pitanja sigurnosti potrošača i konkurencije među proizvođačima i trgovcima.

Pogled u budućnost

 • Svaki napor da se osigura dugoročna budućnost poljoprivredne proizvodnje presudan je za našu sposobnost da si osiguramo  zdravu hranu – Proizvodnja i sigurnost hrane u kontekstu Nacionalne razvojne strategije 2030

Stavovi potrošača prema sigurnosti hrane – Mijenjaju li se trendovi u zahtjevima potrošača?

 • Organizator ima namjeru provesti jednostavno online istraživanje putem platforme kako bi na uzorku identificirao interese potrošača u odnosu na sigurnost hrane, odnosno  dobio odgovor na pitanje „Što je potrošačima najvažnije prilikom donošenja odluke o kupnji hrane?“ (ponuđeni bi bili odgovori: cijena, okus, izgled, zdravlje i dobrobit, sigurnost, iskustvo (poznati trgovac), porijeklo, transparentnost (informacije o proizvodu/trgovcu).