Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

Web konferencija – DEKARBONIZACIJA MOTORA I UŠTEDE U POTROŠNJI GORIVAVAŽNE OBAVIJESTI

ROK ZA PRIJAVE I REZERVACIJE IP ADRESE: 10. 3. 2021.

Rezervacije pristigle nakon 10. 3. 2021. Organizator nije u mogućnosti potvrditi i s njima će se postupati samo u skladu s dostupnošću preostalog broja slobodnih IP adresa za pristup sadržajima.
Virtualna soba bit će rezervirana nakon primanja prijave, a rezervacija će se potvrđivati prema redoslijedu registracija.

* Politika otkazivanja:

Otkazivanje participacije/rezervacije mora se obaviti u pisanom obliku i to e-mailom te mora biti potvrđeno sa strane organizatora.
Osim u slučaju više sile.

*** Viša sila, događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Viša sila u građanskom pravu sastoji se u tome što njezino postojanje u pravilu isključuje odgovornost za štetu.

Program Web konferencije ( .pdf )
preuzmite – OVDJE!


Glavni pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is non_carbon_logo.png

Zlatni pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is dpf_logo.png

Brončani pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is engine_detox_service_logo.png

Stručna podrška:

This image has an empty alt attribute; its file name is tokic_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is centar_za_tehnicke_logo.png

Digitalni pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is nove_boje_logo.png

Medijski pokrovitelji:

This image has an empty alt attribute; its file name is kamioni_net_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is serb_rails_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is auto_info_logo.png