Potrošači imaju pravo na kvalitetan, siguran i ispravan proizvod

Naše ankete su glas javnosti, njihovih stavova, mišljenja i prava

Digitalno informiranje, povezivanje i educiranje potrošača, trgovaca, proizvođača, državnih institucija

Naš najsnažniji komunikacijski dnevni kanal i najbolja potrošačka platforma

Web konferencija

DEKARBONIZACIJA MOTORA I UŠTEDE U POTROŠNJI GORIVAVAŽNE OBAVIJESTI

ROK ZA REZERVACIJU MJESTA NA KONFERENCIJI: 20. 6. 2021.

Rezervacije pristigle poslije 20. 6. 2021. Organizator nije u mogućnosti potvrditi i s njima će se postupati samo u skladu s dostupnošću preostalog broja slobodnih mjesta zbog epidemioloških uvjeta.
Sve se cijene odnose na avansno plaćanje. Virtualna soba/dvorana za sastanke bit će rezervirana nakon primanja prijave i primljene potvrde o uplati, a rezervacija će se potvrđivati prema redoslijedu, odnosno po principu prvenstva na osnovi primljenih uplata.

* Politika otkazivanja:

Otkazivanje rezervacije mora se izvršiti u pisanom obliku i to e-mailom te mora biti potvrđeno sa strane organizatora.
Osim u slučaju više sile***, prilikom eventualnog otkazivanja sudjelovanja, organizator u ime administrativnih i tehničkih troškova ima pravo zadržati određeni iznos uplaćene kotizacije, kao i smještaja ukoliko je bilo i plaćanje istog obavljeno na ime organizatora..

  • 15  dana prije događaja, organizator zadržava 100 % iznosa uplaćene kotizacije
  • 16 – 45 dana prije događaja, organizator zadržava 80% iznosa uplaćenih kotizacija
  • 46- 60  dana prije događaja, organizator zadržava 50% iznosa uplaćenih kotizacija
  • 61 – 90 dana prije događaja, organizator zadržava 30% iznosa uplaćenih kotizacija
  • više od 91 dan…. organizator vraća 100 % iznos uplaćenih kotizacija, umanjen za iznos nastalih administrativnih troškova (cca 15%)..

*** Viša sila, događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Viša sila u građanskom pravu sastoji se u tome što njezino postojanje u pravilu isključuje odgovornost za štetu.

This image has an empty alt attribute; its file name is program_gumb.png

Glavni pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is non_carbon_logo.png

Zlatni pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is dpf_logo.png

Brončani pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is engine_detox_service_logo.png

Stručna podrška:

This image has an empty alt attribute; its file name is tokic_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is centar_za_tehnicke_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is ams.png
This image has an empty alt attribute; its file name is bat_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is ac_group.png

Digitalni pokrovitelj:

This image has an empty alt attribute; its file name is nove_boje_logo.png

Medijski pokrovitelji:

This image has an empty alt attribute; its file name is kamioni_net_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is serb_rails_logo.png
This image has an empty alt attribute; its file name is auto_info_logo.png